Booking

We invite you to make an inquiry about the availability of the apartment in choosen period.
For all questions related to reservation we answer within 24 hours.
We kindly request that you read the Rules of booking the Apartment. The completion of the reservation is tantamount to consent to the conditions set out in the Regulations.

Pytanie o dostępność apartamentu

Imię i nazwisko (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Ulica i nr domu (wymagane)

PESEL (wymagane)

Adres email (wymagane)
wysyłamy kopię
Nr telefonu (wymagane)


Data przyjazdu:
rrrr-mm-dd
Data wyjazdu:
rrrr-mm-dd
Wybór apartamentu:

Ilość osób:

Dodatkowe uwagi:

Skąd dowiedzieli się Państwo o nas?

Akceptuję regulamin rezerwacji

Wszytkie przekazane nam dane osobowe traktujemy jako poufne. Przekazane nam Państwa dane osobowe zostana wykorzystane tylko do zawarcia umowy wynajęcia apartamentu. i nie będą udostępniane
osobom trzecim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).