Regulamin

Warunki rezerwacji apartamentu
WARUNKI WSTĘPNE
1. Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, służą jedynie celom informacyjnym.
2. Doba rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dopasowania godzin.
3. Cena najmu obejmuje pełne umeblowanie wraz z kompletem pościeli i ręczników.
4. Goście odpowiadają materialnie za powierzone mienie.
5. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
REZERWACJA
1. Rezerwacji apartamentu można dokonać na stronach http://www.kolobrzeg-apartamenty-wynajem.pl/  poprzez wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej w formie elektronicznej lub telefonicznie.
2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Rezerwującego w karcie zgłoszeniowej, całkowitą odpowiedzialność ponosi Rezerwujący.
3. Wynajmujący ma prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu http://www.kolobrzeg-apartamenty-wynajem.pl/  na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
4. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 400 zł ( czterystu złotych) na nw. rachunek bankowy w terminie 3 dni od daty wypełnienia i wysłania karty zgłoszeniowej.
FORMA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Kwotę płatności należy uiścić na nw. rachunek bankowy:
nr konta: 34 1020 2791 0000 7802 0124 6818
Bank: PKO BP SA. I / O K-lin
2. Jeżeli płatność następuje w dniu przyjazdu, należną kwotę zapłaty Rezerwujący przekaże Wynajmującemu gotówką przy wydaniu kluczy.
POTWIERDZENIE
1. Potwierdzenie rezerwacji Wynajmujący przesyła w ciągu 2 dni roboczych na adres e-mail wskazany przez Rezerwującego w karcie zgłoszeniowej. Potwierdzenie będzie zawierało dane rezerwacji lub informację o braku miejsc we wskazanym terminie.
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNAJMUJĄCEGO
1. Wynajmujący zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi w sposób rzetelny.
2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego nie dojdzie do realizacji usługi , Wynajmujący zwraca uiszczoną przez Rezerwującego zapłatę, co wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia Rezerwującego z tytułu jej niewykonania.
3. Zwrot, o którym mowa w pkt. 2 nastąpi na rachunek Rezerwującego wskazany w karcie zgłoszenia, nie później niż w ciągu 7 dni.
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności spowodowane czasowym brakiem wody, ogrzewania, energii elektrycznej.
WARUNKI ODSTĄPIENIA I REZYGNACJI
1. W przypadku odstąpienia od rezerwacji pobierane są następujące opłaty manipulacyjne:
a) 1/2 kwoty wpłaconego zadatku – gdy odwołanie rezerwacji nastąpi na 30 dni przed pierwszym dniem, w którym rozpoczyna się termin najmu apartamentu;
b) 100% kwoty wpłaconego zadatku – gdy odwołanie rezerwacji nastąpi na mniej niż 30 i dni przed pierwszym dniem, w którym rozpoczyna się termin najmu apartamentu.
c) 100% całkowitego kosztu rezerwacji, gdy Rezerwujący nie wykorzysta w ustalonym terminie zarezerwowanej usługi, bez wcześniejszego jej odwołania.
2. W przypadku anulowania rezerwacji o której jest mowa w pkt. 1a) należna kwota zwracana jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Rezerwującego w terminie 7 dni od zawiadomienia Wynajmującego.
DANE OSOBOWE
1. Dokonując rezerwacji na stronach internetowych 
http://www.kolobrzeg-apartamenty-wynajem.pl/ Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swych danych osobowych w bazie danych Wynajmującego . Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
AKCEPTACJA WARUNKÓW REZERWACJI W INTERNECIE
1. Zaznaczenie opcji ‘’Zgadzam się” oznacza, iż Rezerwujący rozumie i akceptuje warunki Regulaminu. Jeśli Rezerwujący nie zaakceptuje warunków Regulaminu, dalsze kontynuowanie procesu rezerwacji apartamentu nie będzie możliwe.